Jak vytvořit akční plán


Jak nyní, když jste se začali připravovat na úspěch návštěvou setkání Kickoff, zvažováním, čeho chcete v roce 2016 dosáhnout, a provedením nezbytných kroků k oslovení nových zákazníků a Členů týmu, poskládáte všechny tyto nové informace a nápady do jednoho soudržného celku vedoucího k dosažení cílů? Akční plán a stanovování cílů jsou jedním z nejproduktivnějších způsobů k dosažení podnikatelského maxima.
Je mnoho způsobů, jak vytvořit akční plán. Každý z nich je jedinečný, ale k získání nejlepšího vlastního akčního plánu, existuje několik zásadních kroků, které jsou nezbytné pro zajištění produktivity.
Určete cíl
Jakmile začnete plánovat, ujistěte se, že přesně víte, čeho chcete dosáhnout. Pokud si neurčíte jasné krátkodobé a dlouhodobé cíle, nebudete nikdy schopni zjistit, zda vaše příprava funguje a v první řadě, zda se vůbec vyplatí pokračovat.
TIP: Při nastavování cíle a během průběhu prací podle plánu, je nutné vést si záznamy. Uchovávání záznamů vám pomůže utřídit si myšlenky, dá představu o postupu a bude udržovat odpovědnost.
Buďte realističtí
Zachovávání realistického přístupu naznamená zchlazení zápalu uspět. Spíše slouží jako nástroj ke snížení stresu, souvisejícího s případnými nesplněnými termíny, vnějšími okolnostmi nebo dokonce s obyčejným vyčerpáním. Realistický přístup umožňuje proaktivně dosáhnout cílů, aniž byste se nechali odradit při výskytu nevyhnutelných překážek.
TIP: Chcete-li zůstat realističtí a produktivní, nastavte si měřitelné a jednoduché milníky. Umožní vám to dosáhnout určitých úrovní výnosu udržujících motivaci a záměr pokračovat podle svého plánu.
Udržujte pořádek
To nemůže být nikdy dostatečně zdůrazněno. Pokud jste nějakému úkolu věnovali čas a nakonec jste ho dokončili, označte ho jako splněný. Vizuální potvrzení, například zaškrtávací políčka na seznamu, vám pomohou udržet si přehled o tom, co je splněno, a stejně tak, co je ještě třeba udělat. A navíc, fyzické zaškrtnutí hotového úkolu je neuvěřitelně příjemné.
TIP: Záznamník v knižním provedení se může zdát zastaralý, ale stále slouží důležitému účelu. Pokud máte vy nebo váš počítač sklony k zapomínání nebo zakládání informací na špatné místo, vedení papírové kopie v záznamní knize je bezpečnou alternativou (nebo záložní kopií) pro uchování důležitých informací na spolehlivém a snadno přístupném místě. Jenom neztrácejte svou knihu…
Časové osy
Bez skutečného stanovení lhůty, se malé úkoly dostávají stranou nebo jsou dokonce zapomenuty. Když k tomu dojde, můžete mít projektů nad hlavu a skončíte přetíženi. Zavedením realistického časového rozvrhu zachováte odpovědnost a získáte dostatek času na plánování dopředu. Proto pokud si nejste jisti, kolik času budete na něco potřebovat, dejte si jen pro jistotu hodinu navíc. Dokončíte-li úkol dříve, než bylo naplánováno, bude to skvělé! Můžete se přesunout na následující úkol bez pocitu spěchu.
TIP: Zahrňte do svého časového rozvrhu přestávky. Nastavení oddechového času na relaxaci pomůže zabránit přetížení vašeho mozku a umožní udržet soustředěnost, bez pocitu námahy. Vyhraďte si čas na oběd, přestávky na kávu, abyste se mohli na hodinu uvolnit.
Nepřestávejte
Jakmile jste vytvořili plán, sladěný se svým týmem (pokud ho máte) a cíle jsou stanoveny, poslední krok je nejjednodušší a nejdůležitější. Pokračujte v práci!
TIP: Mohou se zdařit neočekávané události. Pokud vidíte takovou potřebu, upravte některé termíny. Nenechte se odradit. Přehodnoťte a zrevidujte plán, ale nikdy se nevzdávejte svého cíle!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us