Studie Hughesova střediska vysvětlují: Co je Myeloperoxidáza?Vědci z Hughesova střediska pro výzkum a inovace oznámili dva průkopnické objevy týkající se ProArgi-9+ v roce 2015, o kterých již mluví členové Synergy po celém světě.

KLIKNĚTE ZDE, pokud si chcete přečíst plný popis těchto objevů.

Jedna z těchto studií se zabývá účinky, které má ProArgi-9+ na redukci oxidace nízkodenzitního lipoproteinu. A důvod této oxidace? Myeloperoxidáza (MPO).

Poslední věta druhé studie uvádí: ”Úvodní studie Hughesova střediska odbjevila, že jedinečná kombinace složek nalezená v ProArgi-9+ od Synergy silně potlačila myeloperoxidázu a pomáhá redukovat oxidaci nízkodenzitního lipoproteinu.”

Zatím víme, že myeloperoxidáza má záporný vliv na tvorbu oxidu dusnatého, ale co to přesně je? A jak přesně to funguje? S odpověďmi na tyto otázky můžeme získat lepší porozumění, proč je důležité zadržet působení myeloperoxidázy.

MYELOPEROXIDÁZA: PŘÍTEL I NEPŘÍTEL

MPO je enzym vytvářený bílými krvinkami a je používaný k boji s infekcí. MPO vytváří oxidační složky podobné bělidlu, které zabíjejí bakterie působící infekci. Tu nastává problém, protože antibakteriální kyselina chlorná – látka potlačující infekci  – zabíjí jak nepřátele (bakterie), tak přátele (zdravou tkáň). To způsobuje oxidaci tkáně.

Vědci ze Synergy WorldWide již vyhodnotili přírodní zpomalovače myeloperoxidázy jako nutriční léčebný postup pro zlepšení zdravotního stavu kardiovaskulárního systému.

Vedoucí vědeckého oddělení Dr. Matthew Tripp říká: “Objevili jsme, že určité přísady v ProArgi-9+ od Synergy jsou vskutku přírodní MPO zpomalovače a pracují součinně. Tento neočekávaný objev vedl k podání předběžné žádosti o patent na ProArgi-9+.”CONVERSATION

Instagram

Follow Us