Přísné audity zajišťují kvalitu produktů


Předtím, než obdržíte svou zásilku s produkty společnosti Synergy, před výrobou a zabalením produktů a než jsou jednotlivé složky i konečné produkty testovány, Lynda Hammonsová, zástupkyně ředitele oddělení kvality, prověřuje a zkoumá suroviny, ze kterých byly vyrobeny složky produktu.

Lynda několikrát ročně cestuje do destinací po celém světě a navštěvuje dodavatele společností Synergy WorldWide a Nature’s Sunshine Products, aby u nich provedla pravidelné audity. To je samozřejmě možné až poté, co dodavatelé úspěšně projdou pečlivým výběrovým řízením, vyhodnocujícím jejich výrobní procesy. Zhruba 90 procent dodavatelů společnosti Synergy splňuje Lyndiny audity a 10 procent, které neprochází kontrolami, musí dokázat nápravu problémů, zjištěných během auditu, před opětovným uzavřením obchodní spolupráce se společností Synergy.

Ujdeme tisíce kroků před tím, než se produkt společnosti Synergy dotkne rtů spotřebitele, a každý z těchto kroků má velký význam s ohledem na splnění konečného cíle: celosvětové zlepšení zdravotního stavu. Nepřichází v úvahu, aby společnost Synergy nedbala na zajištění bezpečnosti a účinnosti svých produktů. Synergy se odlišuje skutečností, že její tým oddělení kvality opravdu provádí pravidelné audity u dodavatelů. Mnoho společností navštěvuje místa sklizně nebo výroby složek svých produktů velmi zřídka anebo je nenavštěvuje nikdy.

„Navštívila jsem řadu dodavatelů, kteří jsou připraveni pozvat mě na oběd a udělat mi exkurzi po svém podniku,“ řekla Lynda, „a jsou ohromeni, když zjistí, že to s auditem myslím vážně. Existuje nespočet firem, které provedení těchto důkladných inspekcí nevěnují čas.“

Proces výběru dodavatele začíná v nákupním oddělení. Jestliže nový produkt potřebuje nikdy dříve nepoužívanou složku, nákupní oddělení vyhledává dodavatele od Číny, přes Německo až do Kalifornie. Pracovníci oddělení kvality spolupracují s oddělením výzkumu a vývoje i nákupním na provádění auditů na místě, jakmile dodavatel projde počátečním kolem prověřování. Mnoho z dnešních upřednostňovaných dodavatelů zásobuje společnost Nature’s Sunshine surovinami od jejího založení v 70. letech.

Nejdeme za nejlevnějším, a neměníme dodavatele pro získání lepších podmínek, “ sdělila Lynda. „Vstupujeme do vztahů s našimi dodavateli se záměrem navázat s nimi dlouhodobé partnerství, nicméně to neznamená, že zastavujeme testování materiálů, které nám dodávají. Avšak bez ohledu na to, zda jsme od dodavatele dostávali suroviny po dobu 40 let, vždy věnujeme čas na testování každé šarže výrobku, který přichází do výrobního závodu. “

Noví dodavatelé musí být auditováni předtím, než společnost Synergy použije některou z jejich látek, zatímco stávající dodavatelé procházejí auditem každé 2-3 roky. Každoročně prováděné posouzení rizik je závislé na zemi, látce a zásobovateli, podílí se na rozhodování o tom, kteří ze stávajících dodavatelů mají být předmětem auditu. Čínští rostlinní dodavatelé jsou posuzováni jako „vysoce rizikoví“, při posuzování kvalitativních norem společnosti Synergy, což je důvod, proč oddělení kvality Čínu často navštěvuje a v roce 2016 v ní stráví na provádění auditů tři týdny.

Lynda a její tým jasně formulují svá očekávání před zahájením auditu, a ačkoli je Lynda na kvalitu puntičkářka, chce aby dodavatelé prošli auditem a ve spolupráci s nimi jim ukazuje, jak jim může pomoci splnit standardy společnosti Synergy. Pomoc dodavatelům často zahrnuje poskytnutí prognóz pro výrobek, předpokladů zkušební metody, a dalších specifikací. Z tohoto důvodu nákupní oddělení a oddělení kvality žádají o schůzku na téma auditu dříve, než je samotný audit zahájen. Tímto způsobem vytváříme vztahy s dodavateli.

Po zahájení inspekce v podniku zásobovatele se Lynda ujišťuje, zda dodržuje správnou výrobní praxi (Good Manufacturing Practices - GMP), což je systém vytvořený pro minimalizování rizika jakékoli farmaceutické výroby, které nemůže být odstraněno během testování konečného produktu. Produkty společnosti Synergy jsou také testovány a vyráběny podle požadavků GMP. Audit trvá minimálně osm hodin, délka auditu do značné míry závisí na obtížnosti extrahování nebo vyrobení potřebné látky.

Proces začíná dohlížením na každý krok, přes který prochází jednotlivý produkt, počínaje přijetím materiálu ke skladování. Během tohoto procesu je vyhodnocováno vybavení podniku, včetně sociálních zařízení, kde je potvrzována dostupnost mýdla a teplé vody. Dodavatelé bez přístupu k teplé vodě pro řádnou hygienu zaměstnanců jsou okamžitě vyřazováni. Samozřejmě, že zařízení musí být čisté a dobře udržované. Poté jsou hodnoceny dodavatelovi laboratoře kontroly kvality, pro ujištění, že procesy kontroly kvality dodavatele odpovídají procesům společnosti Synergy. Jen předtím, než se suroviny dostanou do výrobního zařízení společnosti Nature’s Sunshine Products, byly již mnohokrát testovány pro potvrzení jejich čistoty a účinnosti.

Snad nejvíce časově náročnou částí auditů u dodavatele je posuzování dodavatelových dokumentů. Lynda se náhodně ptá na hygienu, kontrolu kvality, specifikace, stabilitu, boj proti škůdcům, školení správné výrobní praxe, školení zaměstnanců, kalibraci, validaci, monitorování prostředí, řízení změn a postup ničení dokumentů, aby se ujistila, že dodavatel dodržuje neměnný, čistý a bezpečný výrobní postup.

Nakonec Lynda hovoří s dodavateli o jejich ekologických iniciativách. Co dělají pro ekologickou nezávadnost? Jak nakládají s nebezpečnými odpady? Jak maximalizují svou energetickou efektivitu? Jak recyklují? Zda jsou zapojeni do nějakých trvale udržitelných projektů? Společnost Synergy chce být partnerem a podporovat zásobovatele, kteří se zajímají o svou roli v zachování naší planety.Tým oddělení kontroly kvality společnosti Synergy dodavatelům nic neodpustí. Dodavatelé jsou při návštěvě výrobního závodu společností Nature’s Sunshine Products/Synergy WorldWide ohromeni, a často Lindě říkají, že by si bývali přáli vidět tento závod před auditem u nich, aby plně porozuměli, s jakou společností se setkali.

„Je úžasné pracovat pro společnost, která podporuje každý krok v procesu kvality,“ řekla Lynda. „Chceme s našimi produkty a příležitostmi pomáhat lidem co nejvíce můžeme, a za tímto účelem nemůžeme mít nic jiného než to nejlepší.“

CONVERSATION

Instagram

Follow Us