Závěrečné lhůty akce SLMsmart!

Prohlédněte si, prosím, směrnice uvedené dole, cílem vysvětlení závěrečných lhůt akce SMLsmart!

Aktivační bonus SLMsmart - €100

Za účelem získaní Aktivačního bonusu SLMsmart musíte odeslat měsíční aktivace před půlnocí posledního dne měsíce, ve kterém se aktivace konaly. Kupříkladu musíte odeslat údaje všech nových zákazníků/distributorů, které jste aktivovali v listopadu s Aktivačním Balíkem SLMsmart před půlnocí 30 listopadu 2014.

Tato akce končí 31 prosince 2014:

Aktivace musíte odesílat ve skupinách po tři.
Aktivace odeslány po určené lhůtě počítají se pro příští měsíc a nemohou se počítat pro předchozí měsíc.
Aktivace odeslány po 31 prosinci 2014 se nebudou počítat k Aktivačnímu Bonusu.
Bonusy budou placeny spolu s odměnami v listopadu 2014, prosinci 2014 a lednu 2015.

Klikněte zde pro dostup do formuláře Aktivačního bonusu SLMsmart

Bonus k SLMsmart výzvě  - €200 

Za účelem získaní bonusu k SLMsmart výzvě musíte odeslat údaje všech zákazníků/distributorů, kteří ukončili 90. denní výzvu před půlnocí 28 února 2015. To zase znamená, že abyste získali bonus tito zákaznici/distributoři musí aktivovat skupiny po tři před prvním týdnem prosince 2014.

Údaje musíte odesílat ve skupinách po tři
Bonusy budou placeny spolu s odměnami v lednu, únoru a březnu 2015.

Klikněte zde pro dostup do formuláře Aktivačního bonusu SLMsmart

Bonus Klubu SLM 10 - €150

Za účelem získaní bonusu Klubu SML 10 musíte aktivovat nejméně 10 osob s aktivačním balíkem SLMsmart a odeslat vyplněny formulář Klubu SLM 10 před půlnoci 31 prosince 2014.

• Bonus Klubu SLM 10 můžete získat jenom jednou
• Bonusy budou placeny spolu s odměnami v listopadu 2014, prosinci 2014 a lednu 2015.

Klikněte zde pro dostup do formuláře Klubu SLM 10

Na všechny další otázky Vám odpoví zákaznický servis

CONVERSATION

Instagram

Follow Us