PŘIPOMENUTÍ BONŮ ZA KVALIFIKACI DO ELITE HONORS

pátek, října 20, 2017


Je těžké tomu uvěřit, jak ten čas utíká! Protože nyní běží poslední čtvrtina roku 2017, připomínáme členům klubu Elite Honors, že se blížíme k cíli, kterým jsou bony na naše výrobky!

PODROBNOSTI O KVALIFIKACI PRO ZÍSKÁNÍ BONŮ
Na začátku roku Synergy oznámila, že bony dostanou členové týmu podle získané kvalifikace pro Elite Honors na úrovni 600, 1200 a 2400:

1. Elite 600: 1200 Euro
2. Elite 1200: 2400 Euro
3. Elite 2400: 4800 Euro

Člen týmu, který se chce kvalifikovat pro bon, musí mít aktivní účet, řádné vztahy s firmou a:

(1) Všichni stávající členové týmu musí být od ledna kvalifikovaní do Elite Honors 12 měsíců v kalendářním roce (od ledna do prosince).

- NEBO -

(2) Noví členové týmu musí aktivovat svůj distributorský účet do 30. června v roce, kterého se kvalifikace týká, dále se musí kvalifikovat do Elite Honors každý měsíc ze zbývajících měsíců v roce a také musí mít na svém TC 1 na konci roku celkovou částku bodů (CV), která se rovná nebo je vyšší než součet za 12 měsíců podle druhu kvalifikace (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Poznámka: Bon bude přidělovaný podle nejnižšího získaného počtu bodů.

Takže pracujte tak dobře jako dosud! 12. měsíc Elite Honors tu bude dřív než se nadějete!

Pokud chcete příklady nebo více informací o programu Elite Honors 2017, klikněte, prosím, zde.

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.