Změny v Elite Honors

středa, ledna 04, 2017


Elite Honors je od svého zavedení v roce 2015 jedním z hlavních způsobů jak vyjádřit uznání, že noví členové týmu jsou vedení k úsilí vybudovat úspěšné a zdvojnásobující se podnikání.

V Synergy se snažíme tento program zjednodušit a sjednotit a proto jsme rádi, že můžeme představit následující změny v Elite Honors, které začnou platit 1. ledna 2017:

Kvalifikační období: leden – prosinec (kalendářní rok) 

Druhy kvalifikace

Následující druhy kvalifikací představují tři úrovně kvalifikací, kterým v tomto programu odpovídá různé ocenění. Všechny druhy kvalifikací se týkají Obchodní pobočky 1 (TC 1) a aktivační body (CV) již nejsou započítané do kvalifikace do Elite Honors.

600 CV
1200 CV
2400 CV

Elite Honors - ocenění

Za každý měsíc, kdy se kvalifikujete do Elite Honors, budete ocenění níže uvedeným způsobem:

1x kvalifikovaný/-á – uznání na blogu
3x kvalifikovaný/-á – odznak a uznání na blogu
6x kvalifikovaný/-á – karta Elite Honors Club a uznání na blogu
9x kvalifikovaný/-á – sako Elite Honors Club, uznání na blogu a na summitu
12x kvalifikovaný/-á – Bon*, uznání na blogu a na summitu

Hodnoty bonů 

Bony v níže uvedené hodnotě obdržíte podle získané kvalifikace v kalendářním roce:
  1. Elite 600: 1200 Euro
  2. Elite 1200: 2400 Euro
  3. Elite 2400: 4800 Euro

Podrobnosti o kvalifikaci pro získání bonů

Člen týmu, který se chce kvalifikovat pro bon, musí mít aktivní účet, řádné vztahy s firmou a:

(1) Všichni stávající členové týmu musí být od ledna kvalifikovaní do Elite Honors 12 měsíců v kalendářním roce (od ledna do prosince).

- NEBO -

(2) Noví členové týmu musí aktivovat svůj distributorský účet do 30. června v roce, kterého se kvalifikace týká, dále se musí kvalifikovat do Elite Honors každý měsíc ze zbývajících měsíců v roce a také musí mít na svém TC 1 na konci roku celkovou částku bodů (CV), která se rovná nebo je vyšší než součet za 12 měsíců podle druhu kvalifikace (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Poznámka: Bon bude přidělovaný podle nejnižšího získaného počtu bodů.

Příklady:

#1 – Diego aktivuje svůj distributorský účet v lednu 2017. Kvalifikuje se jako Elite 1200 od ledna do listopadu. V prosinci se kvalifikuje jako Elite 600. Sice se Diego nekvalifikoval v prosinci jako Elite 1200, ale stále má potřebné minimum 12 měsíců, ve kterých se kvalifikoval do Elite 600, takže za rok 2017 získává bon ve výši 1200 euro.  

#2 – Sára aktivuje svůj distributorský účet v březnu 2017. Rychle se učí, jak používat Elite Honors a jak zdvojnásobovat své podnikání. Sára je kvalifikovaná jako Elite 600 každý měsíc až do prosince. Navíc se jí podařilo získat díky svému úsilí další CV, celkem tak nasbírala 8 000 CV na TC 1 za celý rok. Protože si Sára udržela kvalifikaci do Elite Honors každý měsíc od doby, kdy se přidala k Synergy, A ROVNĚŽ shromáždila více než 12-mesíční ekvivalent bodů (CV) na TC 1 (600 CV x 12 = 7200 CV), kvalifikovala se v roce 2017 pro bon ve výši 1200 euro.

#3 – Jan aktivuje svůj distributorský účet v srpnu 2017. Bohužel nemůže získat bon v rámci Elite Honors až do roku 2018. Přesto může rozvíjet své podnikání, být odměňovaný provizemi za své úsilí a obdržet každý měsíc bonus Go Elite.

#4 – Alžběta aktivuje svůj účet v červnu 2017. Kvalifikuje se do Elite 2400 každý měsíc až do konce roku. K tomu svým úsilím získá díky prodeji zákazníkům další body, takže na konci roku nashromáždí 21,000 CV. Sice nedosáhla hranice 28 000 CV, ale kvalifikovala se do Elite Honors každý měsíc a překročila práh 14,400 CV pro úroveň Elite 1200, takže Alžběta získá za rok 2017 bon ve výši 2,400 euro.          

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.