Změny v Elite Honors


Elite Honors je od svého zavedení v roce 2015 jedním z hlavních způsobů jak vyjádřit uznání, že noví členové týmu jsou vedení k úsilí vybudovat úspěšné a zdvojnásobující se podnikání.

V Synergy se snažíme tento program zjednodušit a sjednotit a proto jsme rádi, že můžeme představit následující změny v Elite Honors, které začnou platit 1. ledna 2017:

Kvalifikační období: leden – prosinec (kalendářní rok) 

Druhy kvalifikace

Následující druhy kvalifikací představují tři úrovně kvalifikací, kterým v tomto programu odpovídá různé ocenění. Všechny druhy kvalifikací se týkají Obchodní pobočky 1 (TC 1) a aktivační body (CV) již nejsou započítané do kvalifikace do Elite Honors.

600 CV
1200 CV
2400 CV

Elite Honors - ocenění

Za každý měsíc, kdy se kvalifikujete do Elite Honors, budete ocenění níže uvedeným způsobem:

1x kvalifikovaný/-á – uznání na blogu
3x kvalifikovaný/-á – odznak a uznání na blogu
6x kvalifikovaný/-á – karta Elite Honors Club a uznání na blogu
9x kvalifikovaný/-á – sako Elite Honors Club, uznání na blogu a na summitu
12x kvalifikovaný/-á – Bon*, uznání na blogu a na summitu

Hodnoty bonů 

Bony v níže uvedené hodnotě obdržíte podle získané kvalifikace v kalendářním roce:
  1. Elite 600: 1200 Euro
  2. Elite 1200: 2400 Euro
  3. Elite 2400: 4800 Euro

Podrobnosti o kvalifikaci pro získání bonů

Člen týmu, který se chce kvalifikovat pro bon, musí mít aktivní účet, řádné vztahy s firmou a:

(1) Všichni stávající členové týmu musí být od ledna kvalifikovaní do Elite Honors 12 měsíců v kalendářním roce (od ledna do prosince).

- NEBO -

(2) Noví členové týmu musí aktivovat svůj distributorský účet do 30. června v roce, kterého se kvalifikace týká, dále se musí kvalifikovat do Elite Honors každý měsíc ze zbývajících měsíců v roce a také musí mít na svém TC 1 na konci roku celkovou částku bodů (CV), která se rovná nebo je vyšší než součet za 12 měsíců podle druhu kvalifikace (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Poznámka: Bon bude přidělovaný podle nejnižšího získaného počtu bodů.

Příklady:

#1 – Diego aktivuje svůj distributorský účet v lednu 2017. Kvalifikuje se jako Elite 1200 od ledna do listopadu. V prosinci se kvalifikuje jako Elite 600. Sice se Diego nekvalifikoval v prosinci jako Elite 1200, ale stále má potřebné minimum 12 měsíců, ve kterých se kvalifikoval do Elite 600, takže za rok 2017 získává bon ve výši 1200 euro.  

#2 – Sára aktivuje svůj distributorský účet v březnu 2017. Rychle se učí, jak používat Elite Honors a jak zdvojnásobovat své podnikání. Sára je kvalifikovaná jako Elite 600 každý měsíc až do prosince. Navíc se jí podařilo získat díky svému úsilí další CV, celkem tak nasbírala 8 000 CV na TC 1 za celý rok. Protože si Sára udržela kvalifikaci do Elite Honors každý měsíc od doby, kdy se přidala k Synergy, A ROVNĚŽ shromáždila více než 12-mesíční ekvivalent bodů (CV) na TC 1 (600 CV x 12 = 7200 CV), kvalifikovala se v roce 2017 pro bon ve výši 1200 euro.

#3 – Jan aktivuje svůj distributorský účet v srpnu 2017. Bohužel nemůže získat bon v rámci Elite Honors až do roku 2018. Přesto může rozvíjet své podnikání, být odměňovaný provizemi za své úsilí a obdržet každý měsíc bonus Go Elite.

#4 – Alžběta aktivuje svůj účet v červnu 2017. Kvalifikuje se do Elite 2400 každý měsíc až do konce roku. K tomu svým úsilím získá díky prodeji zákazníkům další body, takže na konci roku nashromáždí 21,000 CV. Sice nedosáhla hranice 28 000 CV, ale kvalifikovala se do Elite Honors každý měsíc a překročila práh 14,400 CV pro úroveň Elite 1200, takže Alžběta získá za rok 2017 bon ve výši 2,400 euro.          

CONVERSATION

Instagram

Follow Us