Změna ve vedení Synergy

Dne 15 dubna Wynne Roberts opustil postavení ředitele společnosti (CEO) Synergy WorldWide.


Wynne se přidal k Nature´s Sunshine Products , Inc. v únoru 2012, kde pracoval jako Výkonný ředitel (COO) do chvíle když se ujal své dosavadní funkce v prosinci 2014. Vedoucí postavení Wynne´a mělo rozhodující význam pro zvýšení výkonné efektivity Synergy, zlepšení vztahů mezí distributory, a pro strategické zaměření společnosti. Wynne Roberts je neúnavným pracovníkem a spolehlivým partnerem v podnikaní. Synergy a NSP měly to štěstí, že poslední tři roky si mohly využit jeho znalostí a zkušeností a jako Společnost si Synergy velice váží jeho osobního vkladu.

Dan Norman ve svém postavení Předsedy Synergy WorldWide bude pokračovat a proto s důvěrou a optimismem očekáváme krásné budoucno pro Synergy WorldWide pod jeho vedením.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us