Stanovení výších cen pro Evropu


Ze dne prvního května 2015 v Synergy WorldWide platí růst cen všech doplňků stravy o 4%.


Od svého založení v roce 1999 Synergy se rozšířilo na 29 trhů a dává lidem silu aby už teď žili zdravější životy a stvořili trvalé dědictví pro budoucno.


Náš neochvějný závazek k plnění této mise vyžaduje neustálé investovaní do každého z rostoucích trhů, abychom zajistili stálou výrobu nejvyšší kvality a abychom mohli poskytnout Členům týmu  nástroje a pomoc v dosažení úspěchu. Poslední tři roky jsme se soustředili přede vším na Synergy Evropa, proto že jsme otevřeli čtyři nové trhy a zajistili jsme pomocný personál, uvedli jsme nové výrobky a také jsme intenzivně investovali do události a propagační akcí.

Toto investovaní, v kombinaci se značným poklesem hodnoty eura vůči americkému dolaru v průtahu posledních 8 až 12 měsíců, měly za následek růst výdajů na činnost v Evropě. Navzdory naší snaze o zvětšení pracovní efektivity, inflace se udržuje ve stálé veličině a musíme nějak urovnat finance. Pro Synergy Evropa bude to první růst cen ode chvíle otevření.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na mnohá léta spolupráce, díky které společně pozdvihneme Synergy na ještě výší úroveň.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us