Jak se dělá klinické hodnocení

V tomto okamžiku vědci v bílých pláštích a brýlích tvrdě pracují nad zlepšením nabídky a účinnosti produktů Synergy WorldWide v Centru pro výzkum a inovace Hughesa.Účinnost je slovo, které se často používá při diskusi o formulaci výrobků, a jeho význam popisuje přesně to, na co se Synergy WorldWide zaměřuje: vytváření produktů, kterých účinnost je vědecky prokázaná. Účinný výrobek dělá přesně to, co pro něj bylo původně zamýšleno. Výrobky Synergy jsou určeny aby Vám pomohly žít plný život s kompletním a důvěryhodným systémem zdravotní péče.

"Jedna věc je možnost říct, že výrobek funguje, ale další je to dokázat," řekl Dr. Joseph Lamb, lékařský ředitel Centra Hughesa. "Díky tomuto laboratoři budete moci sednout si s obchodním partnerem a vyprávět o našich jedinečných kombinacích složek, o tom, že tyto produkty nebyly vytvořeny třemi kluky v zasedací místnosti pomocí několika lékařských knih a omezených prostředků. Naším cílem je dodávat produkty a důležité informace o produktech tolika skupinám jak je to možné. "

Bez testování výrobků na lidech není možné se dozvědět, jak efektivní jsou výrobky, a je to důvod proč klinické laboratoře Centra Hughesa jsou naprosto nezbytné pro budoucí rozvoj Synergy WorldWide a její produktových linií. Proces vedoucí k zavádění klinického hodnocení je rozsáhlý a vyžaduje měsícíe příprav. Udělejte si procházku klinickým procesem, kterým naši vědci procházejí aby prokázali, že produkty Synergy patří mezi nejlepší v branži nutričních doplňků.

Idea
Všechny klinické studie začínají s dobrým nápadem. Když klinické týmy Synergy vyvíjejí nová řešení, odpovídající nejdůležitějším výživovým a zdravotním potřebám moderního světa, začínají kombinováním bezpečných ingredienci a prováděním self-studií. Když výzkumný tým objeví formulace, o které jsou přesvědčeni že bude účinná, potkavájí se s nezávislou výzkumnou radou, složenou z vedoucích pracovníků firmy a pracovníků z různých oddělení společnosti a mluví o tom, zda tento výrobek má smysl i z obchodního hlediska.

Protokol
Každé klinické hodnocení vyžaduje jasný soubor pokynů. Otázky, včetně "Kho budeme do testu nabírat ? Kolik subjektů potřebujeme? Kolik by jim mělo být let? Jsou natolik zdraví aby se zůčastnili testu? Jaké bychom měli dát subjektům pokyny na používání produktů? Jaké informace chceme sbírat? "Protokol obsahuje několik návrhů a je podrobně analyzovány přes několik oddělení společnosti. Vznikají desítky dalších otázek - "Je toto hodnocení jedinečné? Je etické? Je to nejlepší demografická skupina "-? Různá oddělení uvažují o tom, jak toto klinické hodnocení ovlivní ty členy týmu, které hledají po produktech s klinickým potvrzením účinnosti. Poté, co tyto otázky jsou dokončeny a sepsány do protokolu, protokol je poslán k ohodnocení vnější radě (IRB) pro zavedení a schválení.

Subjekty
Na základě pokynů z protokolu, klinický tým začíná hledání správné skupiny subjektů. Často subjekti jsou vybíráni mezi stěnami kancelářských budov Synergy WorldWide a Nature’s Sunshine . Je-li zapotřebí najist konkrétnější skupinu subjektů, klinický tým bude hledat pomoc u marketingového týmu aby zveřejnil klinické hodocení a začal nábor cílové demografické skupiny. Když skupina je vybrána, každý účastník je pozvaný do laboratoře na úvodní setkání, kde se může dozvědět podrobnosti o klinickém hodnocení a také o tom jak používat produkty. Pracovníky laboratoře dělají vyšetření aby se ujistili, že subjekt je dost zdravý aby se zúčastnil hodnocení. Pro předávání výsledků se může subjekt vrátit několikrát po celou dobu trvání klinického hodnocení nebo jen jednou na konci, v závislosti na hodnocení.

Údaje
Tisíce údajů se sestavuje po dobu trvání klinického hodnocení, včetně fyzických vzorků.Studie na 20 subjektech mohou přinést více než 560 individuálních vzorků. Tyto vzorky jsou pak uchovávány ve dvou mrazácích, které jsou dostatečně velké aby se v každém uložilo více než 45,000 vzorků. Vzorky jsou uchovávány při teplotě -80 ° C, aby byla zachována integrita každého z nich. Klinický tým využívá dodatečné testovácí skupiny v rámci vědeckých týmů Synergy a NSP aby vyhodntily shromážděné vzorky pomocí řady různých testů. Například, biologické hodnocení ukazuje stupeň a rychlost, s kterou potenciální složka produktů je absorbována do lidského těla. Měření hladiny oxidu dusnatého v krvi ukazuje zda subjekt dodržuje správnou výživu. Endopat je neinvazivní test, který hodnotí kardiovaskulární zdraví a rizikové faktory. To jsou příklady doslova stovek zkoušek, které mohou být prováděny aby byla posouzená bezpečnost a účinnosti daného produktu.

Závěr
Po analýze každého exempláře, výsledky jsou sestaveny a vyhodnoceny dle statistické významnosti. Klinický tým musí změřit účinnost nového produktu a zjistit, zda je nebo není připraven pro trh. Každý detail klinického hodnocení je zaměřen na dosažení těchto výsledků.

Zjištění, která vyplývají z klinických laboratoří Centra Hughesa mají potenciál způsobit rychlý růst na trzích Synergy a díky schopnostem brilantních vědců, informace, které mohou odhalit jsou neomezené. Pouze prostřednictvím inovativních výzkumů, provedených v Centru Hughesa, můžeme uvolnit potenciál, spočívající v proprietární formulacích Synergy.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us