Zásady a postupy v sociálních mediích


Sociální média mohou být mocným nástrojem pro vytvoření podnikání se Synergy WorldWide a jeho dalším rozvoji.

Zásady a postupy Synergy WorldWide poskytují přesný návod, jak používat sociální média, proto je můžete bezpečně a efektivně používat, jakož i aplikace poskytované přímo Synergy. Obzvláště užitečné jsou kapitoly tohoto dokumentu: Etický kodex, Marketing (Zásady členů týmu), Reklama a vystavování produktů (tam hlavně podkapitola Reklama v elektronických médiích a hromadných sdělovacích prostředcích).

Hlavní body těchto zásad jsou:

 1. Podnikejte profesionálně, eticky, obezřetně a v souladu s právem. 
 2. Všechny posty na účtu a informace na profilu musí být přesné a nemohou být zavádějící, dále musí být v souladu se všemi požadavky v Zásadách a postupech a i dalšími instrukcemi, které vydává  Synergy WorldWide. 
 3. Vždy se představujte jako Nezávislý distributor Synergy WorldWide. 
 4. Používejte označení “nezávislý distributor” Synergy, toto označení používejte pouze s výrobky Synergy a nikoli s konkurenčními výrobky či službami. Jiné použití duševního vlastnictví, které patří Synergy, je zakázáno, pokud nedostanete od Synergy písemné svolení. 
 5. Prodávejte výrobky Synergy pouze jako potraviny, vitamíny, minerály a výživové doplňky (žádné výrobky Synergy nejsou přímo, ani nepřímo, určené k léčbě, ošetřování nebo k zmírnění nemoci). 
 6. NEDĚLEJTE DIAGNÓZU, ANI “NEPŘEDEPISUJTE” ŽÁDNÉ VÝROBKY 
 7. Nikdy nikomu nedoporučujte, aby přerušil návštěvy u jakéhokoli doktora nebo jiného zdravotníka, přestal dodržovat jimi daná doporučení nebo přestal brát předepsané léky. 
 8. Neuvádějte žádné lékařské použití u jakýchkoli výrobků Synergy nebo výživových doplňků.
 9. Nepodávejte nepravdivá tvrzení o výrobcích. Pravdivá tvrzení musí být v souladu s účinky, které jsou uváděné na firemních internetových stránkách Synergy, včetně  etiket výrobků. Běžně se mluví o výrobcích v souvislosti s organizmem nebo orgány lidského těla (například je zcela v souladu s právem prohlášení:  Synergy’s ProArgi9+ obsahuje vitamíny B6 a B12, které přispívají ke správné tvorbě krvinek a metabolismu homocysteinu). 
 10. Profesionální obchodní účty nesmí být používány pro neformální, neprofesionální posty. Žádná útočná nebo politická videa, obrázky, grafiky, texty nebo jiné sporné zprávy, které mohou být použity ve spojení s účtem.  
 11. Osobní/ neprofesní účty také podléhají výše uvedené kontrole a omezením. Komentáře a komunikace musí být profesionální a vždy pravdivé.  

Více podrobností o našich zásadách si můžete přečíst v zmíněném dokumentu Zásady a postupy, včetně Etického kodexu, zásady členů týmu a část věnovanou marketingu. Rovněž můžete zavolat na zákaznickou podporu nebo napsat na email czechcs@synergyworldwide.com  (případně v angličtině na hotline@synergyworldwide.com). Po seznámení se Zásadami a postupy (můžete si je stáhnout v PDF), jak jsme psali výše, můžete být více efektivní  v používání marketingu v sociálních médiích.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us