Nadace 5 Star Legacy měla na Bali úspěchNadace 5 Star Legacy, charitativní partner Synergy, měla toto léto plno práce! Naposledy vedení nadace, včetně Triple Presidential Executive Marka Comera, navštívilo Bali v Indonésii, aby poskytlo komunitám, školám a jiným instutucím věci, které potřebují k rozvoji.

Nejdříve Mark Comer a několik členů týmu Synergy, kteří žijí na Bali, darovali 85 sad bot a ponožek žákům SDN 02, tj.  základní školy, ve vesnici Buahan. Během návštěvy nadace 5 Star Legacy také rozdávala mléko a sušenky strádajícím dětem a kávu starším vesničanům.

Představitelé nadace potom zamířili do Dria Raba, do ústavu pro slepé děti. Tam dovezli nejen jídlo, ale i peněžní dar, který byl získán během Výzvy 5 Star Legacy, která se konala v Jakartě a na Bali, mezi členy týmu Synergy.

V Dria Raba se také konala slavnostní večeře. Mark Comer pozval členy týmu na Bali, aby si společně s žáky a zaměstnaci v Dria Rabě vychutnali večeři od nadace 5 Star Legacy.

Synergy je hrdá, že podporuje nadaci 5 Star Legacy a její snahu bojovat s chudobou v méně šťastných částech světa. Navštivte internetovou stránku 5 Star Legacy, kde se můžete dozvědět o nadcházejících akcích a přispět k této věci.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us