Připravte si Vaši prezentaci ve 3 krocích


Lidé pracující v síťovém marketingu jsou odborníci v prezentacích. Alespoň někteří. Úspěšnost podnikání v síťovém marketingu často závisí na schopnosti dobře vysvětlit a prodat to, co společnost může nabídnout. Prezentace v síťovém marketingu jsou často doplněny, jak jste jistě uhádli, PowerPointem. Jenže jen málo lidí ví, jak správně použít zásady designu, aby jejich výrobek byl jasně a srozumitelně představený.

Abyste mohli lépe připravit elegantní prezentaci, která bude mít šmrnc, přečtěte si naše krátké rady:

#1. Text

PowerPoint by měl být používaný jako nástroj, který pomůže ilustrovat Vaše slova. Neměl by být používaný pouze PowerPoint beze slov. Každá stránka ve Vaší prezentaci by měla obsahovat okolo 5 slov. Slova, která vyberete, by měla zahrnovat to, čemu se chcete více věnovat. Je jen málo případů, kdybyste měli číst text v prezentaci. Cílem je, aby se Vaši posluchači dívali na každou stránku jen několik vteřin a většinou se soustředili na Vás.

Je též důležité, abyste si dávali pozor na fonty. Vyhýbejte se laciným fontům jako Comic Sans a vyberte font, který bude jasný, profesionální a bez patek, například Arial. Nepoužívejte více než 3 barvy textu v jednom PowerPointu, aby se obsah i design hladce propojovaly.

#2. Obrázky

Vyberte zajímavé, vizuálně kvalitní , abyste zaujali posluchače. Roztažené, poškozené a rozmazané fotografie dokážou rychle dobrou prezentaci změnit v neprofesionální. Pokud je velikost obrázků příliš malá, aby obrázek zaplnil celou stránku a nebyl při tom rozmazaný, najděte jiný obrázek. Použijte internetové stránky s volně použitelnými fotografiemi, jako např. Pexels.com, nebo můžete dát Váš obrázek do vyhledávání v Googlu, abyste našli větší velikost. Maximum by mělo být 2 obrázky na stránku. Nejúspěšnější prezentace často mají pouze jeden obrázek na celou plochu. Je také důležité, abyste si byli jistí, že jste vybrali vhodné fotografie, které doplní Váše sdělení. Například pokud chcete hovořit o stanovení cílů, můžete vybrat kvalitní obrázek bloku a tužky.

#3. Design

Design pomáhá sladit obrázek a text dohromady. Jestliže to uděláte správně, Vaše prezentace bude příjemná pro oči a bude snadné ji pochopit. Seznamte se se 4 zásadami designu:

Kontrast: Jednoduše řečeno vyhýbejte se podobným prvků (písmo, barva, velikost, tloušťka čar, tvar, mezery) a raději je udělejte odlišné. Například použijte bílý text na černém pozadí.

Uspořádání: Obsah na každé stránce Vaší prezentace by měl odpovídat tomu, co chcete sdělit. Správné uspořádání by mělo viditelně spojovat všechny prvky na stránce.Uspořádané prvky pak působí, jako kdyby spojeny neviditelnou čárou.

Opakování: Opakování designových prvků je skvělý způsob jak vizuálně zafixovat určitá témata. Zkuste opakovat barvy, strukturu, tvary, tloušťku čar atd. Použitím tohoto postupu zvyšujete ucelenost a organizovanost.

Návaznost: Pokud dvě a více stran na sebe navazuje, seskupte je k sobě, aby vizuálně tvořily celek. Působí to mnohem lépe, než pokud je dáte každou zvlášť. Vytvoří to vizuální dojem organizace.

Pamatujte, že čím lépe se připravíte, tím spíše vytvoříte prezentaci, na kterou budete moci být pyšní. Udělejte to správně jednou a čerpejte znovu a znovu výhody z opětovného použití Vaší “bombové” prezentace v PowerPointu. Pokud tedy budete následovat jednoduché rady jak na PowerPoint, můžete vylepšit, jak Vás a Vaši obchodní nabídku vnímají ostatní.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us