Prodej Synergy 30 sekund

Máte 30 vteřin na to, abyste mi řekl, proč by měly být výrobky společnosti Synergy WorldWide a její služby pro mě zajímavé. Připraveni, jdeme na to.

Když budete přemýšlet, co říct, pravděpodobně se zmíníte o kvalitě výrobků, velkorysém plánu kompenzace, vynikajících vedoucích pracovnících a skvělých událostech. Po uplynutí 30vteřinového limitu si možná vzpomenete, že jste se nezmínili o reklamních akcích Synergy ani o jejích servisních projektech. Možná jste také opomenuli sdělit informace o tom, k čemu jsou produkty Synergy určeny.

Máte pocit, jako byste obrazně řečeno museli celý cirkus nacpat do jedné maringotky? Pokud ano, nejste sami. Je téměř nemožné vystihnout podstatu všech důležitých informací bez předchozí přípravy.

Vystihnout podstatu věci není stejné jako psát esej. Chcete svým posluchačům předat výstižný popis hlavního námětu, zkombinovat několik hlavních prvků, aby získali povšechnou představu o cílech společnosti, zatímco vy sami stojíte stranou od dalších zásadních námětů a zaměřujete pozornost svých posluchačů na myšlenku nebo produkt, který prodáváte.

Nyní je čas začít se sestavováním osnovy. Využijte následujících šest tipů, aby vaše shrnutí na posluchače skutečně zapůsobilo.


1. Definujte jádro svého sdělení. Pokud si z vašeho shrnutí posluchači odnesou jen jednu jedinou myšlenku, co to bude? Určete, co je touto myšlenkou. Co je tou nejdůležitější věcí, kterou si mají posluchači o společnosti Synergy WorldWide zapamatovat? Vaše sdělení by se mělo točit kolem tohoto námětu.

2. Zapište si to. Zapište si všechno, co chcete, aby se případný zákazník nebo distributor společnosti Synergy o společnosti dozvěděl. Dále vyškrtněte všechno, co považujete za nepodstatné a co nepřispěje k tomu, abyste upoutali pozornost svých posluchačů. Body, které vám zůstanou, by měly představovat shrnutí vašeho sdělení.

3. Zorganizujte si to. Svůj projev začněte tím, že krátce vysvětlíte, kdo jste a o jaké společnosti nebo produktu chcete mluvit. V této fázi se můžete zmínit o tom, kdy byla společnost Synergy založena a jaké jsou její základní zásady. To by mělo z 30vteřinového projevu zabrat asi 10-15 sekund. Zbývající čas byste měli věnovat sdělení jádra proslovu.

4. Přizpůsobte sdělení svým posluchačům. Vaše shrnutí nepojednává o vás. Je určeno vašim posluchačům. Co si z něj mají odnést? Někteří velmi úspěšní členové týmu Synergy nacházejí sponzory díky tomu, že jim řeknou, v jakém směru společnost Synergy odpovídá jejich potřebám. Možná si připravíte několik variant svého shrnutí, takže budete schopni účinně oslovit různé skupiny posluchačů.

5. Vyhýbejte se slangu. Buďte opravdoví. Mějte osobní přístup. Komunikujte profesionálně, ale tak, aby pro posluchače bylo snadné vás sledovat. Na několik vteřin zapomeňte na obchodní žargon; tím byste odvedli pozornost posluchačů od jádra sdělení.

6. Nacvičujte si to. Ujistěte se, že vaše shrnutí je působivé. Sdělte ho svým kolegům a zeptejte se jich na názor. Nacvičujte si to, dokud vaše nervozita nezmizí a dokud při přednesu nezískáte sebedůvěru, ať už svůj projev budete mít za úkol přednést před kýmkoli.

Dokud vaše sdělení neodpovídá potřebám posluchačů, upravujte ho. Vyzkoušejte jiný přístup. Pokud své shrnutí přednesete správně, možná zjistíte, že stále více vašich kontaktů na produkty a obchodní plán společnosti Synergy reaguje příznivě.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us