PAUŠÁL NA PRODUKTY PRO ČLENY ELITE HONORS V ROCE 2018


Kromě odměn Elite Honors, získaných během celého roku mají členové týmu příležitost získat dodatečný paušál na produkty, který bude určen na základě jejich účasti na programu  Synergy Elite Honors v roce 2018.

JAK SI BONUS VYDĚLAT?
Pro získání dodatečného paušálu na produkty ke konci kalendářního roku musí člen týmu mít aktivní účet, být na dobré pozici ve společnosti a:

(1)   Pro stávající členy týmu od ledna 2018 platí podmínky: mít minimálně 600 TC1 po dobu 12 po sobě následujících měsíců v roce 2018 a do konce roku kvalifikovat se do Elite Honors nejméně čtyřikrát

NEBO

(2)   Nové členy týmu musí aktivovat svůj účet distributora do 30. června 2018, během zbývajících měsíců v roce mít každý měsíc  600 TC1 , být kvalifikován do Elite Honors nejméně čtyřikrát a mít do konce roku kumulované množství CV na TC1, které se bude rovnat nebo bude vyšší než součet CV za 12 měsíců, nutný k získání  paušálu na produkty.

PAUŠÁL NA PRODUKTY
Pokud budou splněna výše uvedená kritéria, použijí se pro určení příslušné odměny následující prahové hodnoty.

7200 CV:         1200 Euro
14400 CV:       2400 Euro
28800 CV:       4800 Euro

Kvalifikovaní členové týmu obdrží svůj paušál na produkty nejpozději 31. ledna 2019. Tento paušál lze získat a zpoplatnit v aplikaci Pulse nebo prostřednictvím zákaznického servisu. Balíčky produktů nebudou k dispozici ke koupi; k dispozici budou pouze jednotlivé produkty uvedené ve velkoobchodní ceně pro člena týmu.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us