2018 Aktualizace Elite Honors

Synergy WorldWide s radostí oznamuje aktualizaci programu Elite Honors na rok 2018. Připravte se na další uznání, více výhod a další důvody k tomu, abyste se stali Elite!

Program Elite Honors každoročně odměňuje Členy týmu za jejich úsilí o budování podnikání. Čím vícekrát získáte kvalifikaci, tím více odměn získáte.

JAK SE KVALIFIKOVAT DO ELITE HONORS 2018

Za jeden měsíc:

• Do objemu TC 1 nahromadit minimálně 600 CV
• Novinka: Osobně sponzorovat, za minimálně 200 CV v objemu registraci

Členové týmu, kteří úspěšně sponzorují alespoň jednoho nového Člena týmu každý měsíc, se stávají  staviteli elitního podnikaní! Těšíme se na to, že na tyto osoby dáme světlo a budeme jím po celý rok věnovat pozornost.

ELITE HONORS UZNÁNÍ A ODMĚNY

V letošním roce klademe větší důraz na to, kolikrát jsme byli kvalifikováni a proto rušíme úrovně kvalifikace. Na základě toho, kolikrát jste se kvalifikovali, je to, co může být vaše:

1x uznaní na blogu

3x uznaní na blogu +  unikatní odznak Elite Honors + produktový kredit 100€

6x uznaní na blogu + registrace na letošní Summit zdarma +  produktový kredit 200€

9x uznaní na blogu +  uznaní v Summitovém brožuru + včasná možnost nákupu v Summit Store + produktový kredit 300€

12x uznaní na blogu + krystal Elite Honors + produktový kredit 400€

To bude nepochybně fantastický rok pro budování týmu a pro Elite Honors! Těšíme se na uznaní, která vám dáme, s kredity, které si zasloužíte.

PAUŠÁL NA PRODUKTY PRO ČLENY ELITE HONORS V ROCE 2018 
Kromě výše uvedených odměn mají členové týmu možnost získat dodatečný paušál na produkty, který bude určen na základě jejich  účasti na programu  Synergy Elite Honors v roce 2018.

JAK SI BONUS VYDĚLAT?
Pro získání dodatečného paušálu na produkty ke konci kalendářního roku musí člen týmu mít aktivní účet, být na dobré pozici ve společnosti a:

(1)   Pro stávající členy týmu od ledna 2018 platí podmínky: mít minimálně 600 TC1 po dobu 12 po sobě následujících měsíců v roce 2018 a do konce roku kvalifikovat se do Elite Honors nejméně čtyřikrát

NEBO

(2)   Nové členy týmu musí aktivovat svůj účet distributora do 30. června 2018, během zbývajících měsíců v roce mít každý měsíc  600 TC1 , být kvalifikován do Elite Honors nejméně čtyřikrát a mít do konce roku kumulované množství CV na TC1, které se bude rovnat nebo bude vyšší než součet CV za 12 měsíců, nutný k získání  paušálu na produkty.

PAUŠÁL NA PRODUKTY
Pokud budou splněna výše uvedená kritéria, použijí se pro určení příslušné odměny následující prahové hodnoty.

7200 CV:          1200 Euro
14400 CV:       2400 Euro
28800 CV:       4800 Euro

Kvalifikovaní členové týmu obdrží svůj paušál na produkty nejpozději 31. ledna 2019. Tento paušál lze získat a zpoplatnit v aplikaci Pulse nebo prostřednictvím zákaznického servisu. Balíčky produktů nebudou k dispozici ke koupi; k dispozici budou pouze jednotlivé produkty uvedené ve velkoobchodní ceně pro člena týmu.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us