PŘIPOMENUTÍ BONŮ ZA KVALIFIKACI DO ELITE HONORS


Je těžké tomu uvěřit, jak ten čas utíká! Protože nyní běží poslední čtvrtina roku 2017, připomínáme členům klubu Elite Honors, že se blížíme k cíli, kterým jsou bony na naše výrobky!

PODROBNOSTI O KVALIFIKACI PRO ZÍSKÁNÍ BONŮ
Na začátku roku Synergy oznámila, že bony dostanou členové týmu podle získané kvalifikace pro Elite Honors na úrovni 600, 1200 a 2400:

1. Elite 600: 1200 Euro
2. Elite 1200: 2400 Euro
3. Elite 2400: 4800 Euro

Člen týmu, který se chce kvalifikovat pro bon, musí mít aktivní účet, řádné vztahy s firmou a:

(1) Všichni stávající členové týmu musí být od ledna kvalifikovaní do Elite Honors 12 měsíců v kalendářním roce (od ledna do prosince).

- NEBO -

(2) Noví členové týmu musí aktivovat svůj distributorský účet do 30. června v roce, kterého se kvalifikace týká, dále se musí kvalifikovat do Elite Honors každý měsíc ze zbývajících měsíců v roce a také musí mít na svém TC 1 na konci roku celkovou částku bodů (CV), která se rovná nebo je vyšší než součet za 12 měsíců podle druhu kvalifikace (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Poznámka: Bon bude přidělovaný podle nejnižšího získaného počtu bodů.

Takže pracujte tak dobře jako dosud! 12. měsíc Elite Honors tu bude dřív než se nadějete!

Pokud chcete příklady nebo více informací o programu Elite Honors 2017, klikněte, prosím, zde.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us