PŘEDSTAVUJEME TITLE PLUS

Vzrušující akce Title Plus vám nabízí další peníze jako odměnu za to, že dosáhnete a udržíte nové tituly!

Title Plus, nejúspěšnější akce v historii společnosti Synergy North America, přichází do Evropy v roce 2018. Prostřednictvím této akce Členové týmu budou nejen vydělávat peníze za dosažení a udržování nových titulů, ale získájí bonusy za to, že se zakvalifikovali do Elite Honors.

ČASOVÁ OSA AKCE: 1. ledna - 31. prosince 2018

Členové týmu mají potenciální možnost získat až desítky tisíc eur v bonusu Title Plus! Zde uvádíme jak:

Dosáhněte nového titulu. Udržujte tento titul. Kvalifikujte se do Elite Honors alespoň jednou.

ROZPIS VÝDĚLKŮ

Čím vyšší titul je dosažen, tím větší bonus!
  • První měsíc, kdy Člen týmu získá nový titul, dostane pro daný titul "měsíční částku" uvedenou výše v tabulce. Například nový Bronze by získal 50 €.
  • Pokud Člen týmu udržuje nový titul následující měsíc, získá měsíční částku podruhé. Pro Bronze to činí celkem 100 EUR.
  • Pokud Člen týmu udržuje titul po dobu tří po sobě jdoucích měsíců, společnost Synergy zaplatí měsíční částku třikrát. Pro Bronze by to znamenalo dodatečnou hotovost ve výši 150 EUR!
  • Pokud je Člen týmu  je kvalifikovány do Elite Honors nejméně v jednom z těchto tří po sobě jdoucích měsíců ve kterém je titul udržován, získává Matching bonus, který zdvojnásobuje celkové výdělky. Například pro Bronze by se to rovnalo 300 €!

Pokud se zakvalifikujete do  Elite Honors, odemkne se potenciál pro získání bonusu Matching Bonus a bonusu "Čtvrtý měsic".
  • Pokud člen týmu udržuje titul Bronze čtvrtý měsíc, získá bonus "čtvrtého měsíce" ve výši 200 EUR.
Pro dosažení titulu Bronze, udržováním tohoto titulu po dobu čtyř měsíců a získáním titulu Elite Honors nejméně jednou v prvních třech měsících, může Člen týmu získat  s programem Title Plus až 500€! A může být ještě líp:

KOMBINOVANÍ BONUSŮ

Členové týmu, kteří dosáhnou více než jednoho titulu v daném měsíci, obdrží součet měsíční částky získané za každý nový titul.

Když člen týmu dosáhne v témže měsíci více titulů ...

Příklad: Jennifer v březnu postoupila z Bronzu na Team Leader. Obdrží bonus ve výši 75 € Silver, 100€ bonus Gold a 200€ bonus Leader Team což v celkové výši dává v rámci Title Plus 375€ už v prvním měsíci.

Poté udržuje titul Team Leader v dubnu i v květnu a získává měsíční bonusy ve výši 75 €, 100€ a  200€ ještě dvakrát. Jennifer se v dubnu stala členkou Elite Honors, což jí umožnilo získat třikrát Matching bonus, jednou pro každou úroveň a bonus čtvrtého měsíce. Poté udržovala titul Team Leader v červnu a získala bonusy čtvrtého měsíce pro úrovně Silver, Gold a Team Leader.

Celkový součet: 3 750 € !

Když Člen týmu dosáhne v témže roce více titulů …

Příklad: Peter dosáhl v lednu Silver a získal kvalifikaci do Elite Honors. Tento titul udržel v únoru, březnu a dubnu, čímž získal 750€, maximální bonusové číslo Title Plus na úrovni Silver.

O dva měsíce později, v červenci, získal Gold. Nadále udržuje zlatý titul v srpnu, září a říjnu a je každý měsíc kvalifikován jako Elite Honors. Dostane maximální částku 1 000 € Title Plus pro dosažení a udržování titulu Gold.

Roční celkový součet: 1 750 € !

Pamatujte:
  • Pokrok na druhou novou pozici vás nikdy nezdržuje v získání druhého, třetího a čtvrtého bonusu v první nové pozici. Pomáhá vám jen jako složka bonusů Title Plus.
  • Bonusy jsou placeny po dosažení nového titulu za po sobě jdoucí období, ve kterém jej udržujete. 
 Neusínejte na vavřínech!

Tyto bonusy Title Plus významně přispívají k potenciálu výdělků našich Členů týmu. Ti, kteří jsou odhodláni rozvíjet své členství v týmu Synergy, nebudou se těšit pouze z hotovosti z Title Plus, ale ze všech ostatních provizí, bonusů mega-match a dalších výdělků, které přirozeně plynou spolu s rostoucím obchodem.

Získaní nového titulu je hlavním úspěchem a symbolem celosvětového úspěchu společnosti Synergy WorldWide. S podporou Title Plus se snažíme pomáhat Členům týmu cítit se jako oceňovaní a oceňovaní tak, jak skutečně si to zaslouží. Těšíme se na to, že prostřednictvím Title Plus získáme velké přínosy pro růst na všech úrovních!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us