PŘEDSTAVUJEME TITLE PLUS

úterý, ledna 09, 2018


Vzrušující akce Title Plus vám nabízí další peníze jako odměnu za to, že dosáhnete a udržíte nové tituly!

Title Plus, nejúspěšnější akce v historii společnosti Synergy North America, přichází do Evropy v roce 2018. Prostřednictvím této akce Členové týmu budou nejen vydělávat peníze za dosažení a udržování nových titulů, ale získájí bonusy za to, že se zakvalifikovali do Elite Honors.

ČASOVÁ OSA AKCE: 1. ledna - 31. prosince 2018

Členové týmu mají potenciální možnost získat až desítky tisíc eur v bonusu Title Plus! Zde uvádíme jak:

Dosáhněte nového titulu. Udržujte tento titul. Kvalifikujte se do Elite Honors alespoň jednou.

ROZPIS VÝDĚLKŮ

Čím vyšší titul je dosažen, tím větší bonus!
  • První měsíc, kdy Člen týmu získá nový titul, dostane pro daný titul "měsíční částku" uvedenou výše v tabulce. Například nový Bronze by získal 50 €.
  • Pokud Člen týmu udržuje nový titul následující měsíc, získá měsíční částku podruhé. Pro Bronze to činí celkem 100 EUR.
  • Pokud Člen týmu udržuje titul po dobu tří po sobě jdoucích měsíců, společnost Synergy zaplatí měsíční částku třikrát. Pro Bronze by to znamenalo dodatečnou hotovost ve výši 150 EUR!
  • Pokud je Člen týmu  je kvalifikovány do Elite Honors nejméně v jednom z těchto tří po sobě jdoucích měsíců ve kterém je titul udržován, získává Matching bonus, který zdvojnásobuje celkové výdělky. Například pro Bronze by se to rovnalo 300 €!

Pokud se zakvalifikujete do  Elite Honors, odemkne se potenciál pro získání bonusu Matching Bonus a bonusu "Čtvrtý měsic".
  • Pokud člen týmu udržuje titul Bronze čtvrtý měsíc, získá bonus "čtvrtého měsíce" ve výši 200 EUR.
Pro dosažení titulu Bronze, udržováním tohoto titulu po dobu čtyř měsíců a získáním titulu Elite Honors nejméně jednou v prvních třech měsících, může Člen týmu získat  s programem Title Plus až 500€! A může být ještě líp:

KOMBINOVANÍ BONUSŮ

Členové týmu, kteří dosáhnou více než jednoho titulu v daném měsíci, obdrží součet měsíční částky získané za každý nový titul.

Když člen týmu dosáhne v témže měsíci více titulů ...

Příklad: Jennifer v březnu postoupila z Bronzu na Team Leader. Obdrží bonus ve výši 75 € Silver, 100€ bonus Gold a 200€ bonus Leader Team což v celkové výši dává v rámci Title Plus 375€ už v prvním měsíci.

Poté udržuje titul Team Leader v dubnu i v květnu a získává měsíční bonusy ve výši 75 €, 100€ a  200€ ještě dvakrát. Jennifer se v dubnu stala členkou Elite Honors, což jí umožnilo získat třikrát Matching bonus, jednou pro každou úroveň a bonus čtvrtého měsíce. Poté udržovala titul Team Leader v červnu a získala bonusy čtvrtého měsíce pro úrovně Silver, Gold a Team Leader.

Celkový součet: 3 750 € !

Když Člen týmu dosáhne v témže roce více titulů …

Příklad: Peter dosáhl v lednu Silver a získal kvalifikaci do Elite Honors. Tento titul udržel v únoru, březnu a dubnu, čímž získal 750€, maximální bonusové číslo Title Plus na úrovni Silver.

O dva měsíce později, v červenci, získal Gold. Nadále udržuje zlatý titul v srpnu, září a říjnu a je každý měsíc kvalifikován jako Elite Honors. Dostane maximální částku 1 000 € Title Plus pro dosažení a udržování titulu Gold.

Roční celkový součet: 1 750 € !

Pamatujte:
  • Pokrok na druhou novou pozici vás nikdy nezdržuje v získání druhého, třetího a čtvrtého bonusu v první nové pozici. Pomáhá vám jen jako složka bonusů Title Plus.
  • Bonusy jsou placeny po dosažení nového titulu za po sobě jdoucí období, ve kterém jej udržujete. 
 Neusínejte na vavřínech!

Tyto bonusy Title Plus významně přispívají k potenciálu výdělků našich Členů týmu. Ti, kteří jsou odhodláni rozvíjet své členství v týmu Synergy, nebudou se těšit pouze z hotovosti z Title Plus, ale ze všech ostatních provizí, bonusů mega-match a dalších výdělků, které přirozeně plynou spolu s rostoucím obchodem.

Získaní nového titulu je hlavním úspěchem a symbolem celosvětového úspěchu společnosti Synergy WorldWide. S podporou Title Plus se snažíme pomáhat Členům týmu cítit se jako oceňovaní a oceňovaní tak, jak skutečně si to zaslouží. Těšíme se na to, že prostřednictvím Title Plus získáme velké přínosy pro růst na všech úrovních!

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.