Evropský summit 2012 – Dianne Leavitt

 
Na Evropském summitu v Kodani se sejdou členové našich týmů z celého světa, aby se podělili o své nadšení a úspěchy, kterých dosáhla společnost Synergy WorldWide. Poslechnete si vůdčí osoby, lékaře, zdravotnické odborníky a korporační tým společnosti Synergy a poučíte se o důležitosti zdravého srdce; Synergy WorldWide vám ukáže, že v oblasti svého podnikání zaujímá přední pozici. Přečtěte si více o řečnících a určitě se přihlaste již dnes k účasti na Evropském summitu 2012.

Dianne Leavitt, Double Presidential Executive

Dianne Leavitt, Double Presidential Executive, má již značné zkušenosti v tomto odvětví a nabádá členy týmu, aby poctivě pracovali a sdíleli své znalosti o Synergy se všemi osobami, které znají. „Nikdo za vás vaši práci neudělá,” radí Dianne. „Vy musíte být těmi, kteří naši obchodní činnost dají do pohybu.” Pokračuje: „Vy se musíte zapojit a využít příležitostí nabízených naší společností, musíte být schopni se učit a je nutné, abyste získali co nejvíce vědomostí o výrobcích a kompenzačním programu.”

Dianne také poukazuje na to, jak je důležité být dobrým přítelem, trenérem a mentorem těm, kteří jsou pracovně v linii pod vámi. „Nesete odpovědnost za lidi ve vaší organizaci a proto je musíte vhodně a správně učit. Pokud se sami naučíte lépe komunikovat a zlepšíte si své vlastní dovednosti jak jednat s lidmi, dotáhnete to daleko. Je to víceméně zákon, že když pomáháte ostatním, aby se zlepšili a dosáhli svých cílů, sami se vyvíjíte a stáváte se lepšími.”

Těšíme se na setkání s Vámi v Kodani!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us