Lékařská a Vědecká rada Nature´s Sunshine a Synergy WorldWide


Lékařská a Vědecká rada Nature´s  Sunshine a Synergy WorldWide (MSAB) kombinuje řadu různých světově uznávaných odborníků, kteří jsou uznávaní jako lídři v rámci svých příslušných oblastí. Členy MSAB představují zdravotníci, kteří udržují aktivní praxi, výzkumní pracovníci, kteří zveřejňují průlomové objevy, a vědci s historií špičkových, inovativních produktů a jejích vývojem. Jejich pestré zázemí a zkušenosti nabízejí jedinečnou kombinaci znalostí, které poskytují cenné poznatky o stávající a nově vznikající vědě a posilují úsílí Nature´s Sunshine, být na světě přední společností v oblasti zdraví, wellness a životního stylu. Jejich odbornost řídí zjišťování a inovace ve vývoji revolučních výrobků, které pomáhají transformovat životy po celém světě.

Členy jsou:

• Luis N. Pacheco, MUDr., rodinný lékař z jižní Kalifornie
• Sang Geon Kim, Ph.D., profesor farmakologie na Seoul National University Hanoj
• Nigel Gericke, lékař, etnobotanik a etnofarmakolog z Jižní Afriky
• Hani C. Soudah, MUDr., Ph.D., z Washington University School of Medicine (St. Louis)
• William J. Keller, Ph.D., hlavní vědecký ředitel zdrojů společnosti NSP
• Ingrum Bankston, MUDr., urolog z Tuscaloosa, Alabama


Luis N. Pacheco, MUDr.

Luis N. Pacheco, MUDr., je vítěz Emmy Award a jeden z nejvíce uznávaných lékařů v Latino komunitě v USA. Má certifikaci v rodinném lékařství a má aktivní lékařskou praxi v jižní Kalifornii. MUDr. Pacheco slouží jako klinický professor na Keck School of Medicine v oddělení dětského lékařství na univerzitě v jižní Kalifornii.

Důvěrně známý jako "Doktor P., "Pacheco byl opakovaně uznáván pro jeho zdravotní odbornost. Získal certifikát z přidané kvalifikace (CAQ) ve sportovní medicíně a je členem Americké akademie rodinných lékařů. Byl vybrán jako vynikající učitel na USC School of Medicine. Získal  uznání kongresu za jeho práci s americkou juniorskou fotbalovou asociací (AYSO). A  obdržel ocenění od Americké diabetologické asociace.

Doktor Pacheco dokončil své sídlo v rodinném lékařství na USC. Získal doktorát z Central Univerzity v Puerto Rico a plnil své klinické stáže na Harvardu, Tuftské a Bostonské univerzitě. Získal bakalářský titul v oboru biologie na Kolumbijské Univerzitě.


Sang Geon Kim , Ph.D.

Sang Geon Kim, Ph.D., v současné době slouží jako zástupce ředitele Výzkumného ústavu farmaceutických věd na Seoul National University v Soulu, Korea. Je také ředitelem pro inovační Centrum výzkumu léků pro metabolické a zánětlivá onemocnění (IDRC) na Seoul National University a udržuje profesuru na farmaceutické vysoké škole na univerzitě. Krom toho sedí ve toxikologickém poradním výboru pro korejskou Kontrolu potravin a léčiv. Kim provedl rozsáhlý výzkum studiem molekulární biologie a základních zásad (včetně dysregulované transdukce kinázy signálních drah), zapletených do metabolické dysfunkce, která vede k onemocnění, je to oblast zvláštního zájmu výzkumu a vývoje firmy Nature´s Sunshine (" NSP ").

Úspěchů MUDr. Kima je mnoho. V roce 2010 byl oceněn prezidentem Korejské republiky, Ministerstva zdravotnictví a Sociálních Věcí. Dříve ten rok, byl jmenován vědcem měsíce Ministerstvem pro Vědu a Vzdělání. Přijal také cenu Nejlepší farmakolog od Korejského Sdružení Farmakologie v roce 2008. Práce Doktora Kima byly publikovány v odborných časopisech více než 200 krát.

Doktor Kim získal titul Ph.D. z Northwestern University Medical School v Chicagu. Získal magisterský titul v oboru farmakologie a jeho bakalářský titul v oboru farmacie, oba ze Seoul National University.


Nigel Gericke, M.B.B.Ch.

Nigel Gericke je lékař, etnobotanik a etnofarmakolog, specializuje se na dokumentaci, objevy, inovace a unikátní vývoj produktů z léčivých a potravinářských provozů. Má zvláštní zájem o fytochemikálie, které mají vliv na centrální nervový systém a zajímá se také hledáním řešení pro tropické nemoci včetně malárie.

Doktor Gericke provedl rozsáhlý výzkum na původních afrických rostlinách, více než ve dvou desetiletích a je odborník specializující se na jejich použití jako botanických potravin a léků, dále na vývoj a prodej, izolování účinných látek, zkoumání molekulární biologii a režírování klinických studií potvrzující platnost, bezpečnost a účinnost rostlin.

Doktor Gericke je zakládajícím ředitelem H, G & H Pharmaceuticals, s.r.o. v Jižní Africe. Je také zakladajícím ředitelem a generálním ředitelem společnosti Integral Bioceuticals, s.r.o., kteří jsou průkopníci nových bioaktivních složek, extraktů a izolovaných sloučenin z afrických biologických zdrojů. Také sloužil jako vedoucí etnobotaniky pro  nadaci Esperanza Medicines Foundation a sloužil jako zakládající ředitel společnosti Phyto Nova, s.r.o.Doktor Gericke je držitelem několika patentů v USA i dalších zemích za použití různých látek z rostlin a extraktů. Napsal knihy a přispěl ke knize Africké Bylinné Lékopisy. Jeho výzkum byl šířen pomocí mnoha prestižních publikací, včetně Neuropsychofarmakologie, Časopis Alternativní a Komplementární Medicíny, Planta Medica, Biochemická Systematika a Ekologie, Časopis Botaniky a Periodikum Etnofarmakologie. Doktor Gericke představil své poznatky z celého světa.

Doktor Gericke studoval na univerzitě Witwatersrand v Johannesburgu v Jižní Africe a absolvoval s titulem M.B.B.Ch. v roce 1984. Je také držitelem bakalářského titulu v botanice a zoologii ze stejné university.


Hani C. Soudah, MUDr., Ph.D.

Hani Soudah, MUDr., Ph.D., slouží jako docent klinické medicíny v oddělení interního lékařství na Washington University School of Medicine a jako hostující profesor na Nanjing University Medical School. Je to  interní lékař a odborník v oblasti řízení obezity.

Doktor Soudah strávil mnoho let ve specializovaném výzkumu a vzdělávání. Jeho závěry byly publikovány v mnoha prestižních vědeckých časopisech, včetně Novoanglického Magazínu Medicíny, Gastroenterologie, Magazín Farmakologie a Experimentální Terapie, Americký Magazín fyziologie a další. Představil své poznatky po celých Spojených státech a v Německu a Belgii.

Doktor Soudah dokončil stáž a pobyt v interním lékařství v Barnesové nemocnici ve Washington University School of Medicine. Předchází tomu absolvování postgraduální stáže v oddělení gastroenterology, v oddělení interní medicíny na University of Michigan v Ann Arbor. Absolvoval rotující stáže v oboru lékařství a chirurgie na University Medical Center Hamburg-Eppendorf a nemocnici Altona General Hospital v německém Hamburku, kde předtím získal svůj bakalářský titul. Doktor Soudah je také držitelem titulu Ph.D. v lékařství na univerzitě v Hamburku, Germany  School of Medicine.


William J. Keller, Ph.D.

Doktor William J. Keller začal pracovat pro Nature´s Sunshine v dubnu 2001 jako viceprezident zdravotnických věd a vzdělávacích služeb. Vedl úsilí tohoto oddělení po více než deset let a v současné době slouží jako hlavní vědecký ředitel zdrojů  Nature´s Sunshine produktů (NSP).

Doktor Keller před spoluprácou s NSP:

• sloužil jako tajemník pro americkou společnost Farmakognozie
• byl členem správní rady pro American Herbal Products Association
• sloužil na kolegium děkana vysoké školy farmacie na Texas A & M University a Idaho State University
• sloužil jako předseda odboru farmaceutických věd na McWhorter School of Pharmacy na Samfordské univerzitě v Alabamě
• sloužil pro dotované posudkové panely, v redakčních radách i jako rukopis rozhodčího

Doktor Keller pracoval téměř 30 let jako profesionální lékárník ve třech různých státech. Praktikoval rozsáhlou výuku na školách farmacie jak na Samford University tak na Northeast Louisiana University. Jeho výzkum byl publikován více než 50 krát v prestižních časopisech včetně Magazín Přírodních produktů, Farmaceutická Biologie, Phytochemistry, Magazín Zemědělské a Potravinářské Chemie, a mnoho dalších.

Doktor Keller získal titul Ph.D. ve farmaceutických vědách z University of Washington. Získal magisterský titul ve stejném oboru a jeho bakalářský titul v oboru farmacie, oba  z Idaho State University.


Ingrum W. Bankston, MUDr.

Doktor Ingrum W. Bankston je diplomovaný urolog a praktikující chirurg v Tuscaloosa Urology Center v Tuscaloosa, Alabama. Jeho prvotná práce na výrobku od společnosti NSP, Equolibrium ™ , byla neocenitelná. Použití Equolibrium na svých mužských pacientech ve své praxi pomohl NSP lépe pochopit, jak přesně produkt pracuje.

Doktor Bankston v současné době slouží jako asistent klinického profesora oddělení chirurgie na University of Alabama a sloužil jako president na Alabama Urological Association od roku 2006.

Doktor Bankston získal lékařský titul z University of Alabama v Birminghamu (UAB), kde také získal svůj bakalářský titul. Dokončil svou stáž v oblasti všeobecné chirurgie na Ochsner Foundation v Louisianě a dělal svou rezidentskou práci na UAB oddělení urologie.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us