Přijměte aktivační výzvu SLMsmart!

Váš obchodní potenciál se znásobí. SLMsmart Náhrada stravy je oficiálně k dispozici na všech trzích a nyní Vám přináší podíl z průmyslu  hubnutí a otevírá Vaše podnikání pro nové zákazníky a distributory. Velký růst je na dosah ruky a Synergy Vám pomůže, aby se tento růst stal skutečností!


Představujeme aktivační výzvu SLMsmart! Od 1. října  2014 do 31. března 2015, Synergy vyplatí dva samostatné bonusy pro ty, kteří  budou aktivně tvořit a sponzorovat Aktivační balíček 200CV SLMsmart.

Bonus #1: Aktivační Bonus SLMsmart 

Za každé 3 členy týmu nebo nové zákazníky, které budete sponzorovat Aktivačním balíčkem minimalně 200CV SLMsmart, Synergy Vás odmění  Aktivačním bonusem v hodnotě 100 €. Tento bonus bude platit za každé další tři osoby sponzorované stejným balíčkem - počet případů, kdy  každý měsíc můžete získat Aktivační bonus SLMsmart není omezený.


K aktivaci SLMsmart Aktivačního bonusu sponzoři MUSÍ předložit v zákaznickém servisu formulář Aktivační výzvy SLMsmart s informacemi o své skupině

→ Formulář Aktivační výzvy SLMsmart

Poznámka: Aktivační Bonus SLMsmart bude vyplácen pouze v případě, že budete úspěšně sponzorovat alespoň 3 osoby

Bonus #2: Výzva SLMsmart 

Podporujte nově sponzorované členy aby se zapojili do 90. denní výzvy a koupili alespoň 120CV v Automatickém zasilání SLMsmart Balení během dvou po sobě následujících měsíců od aktivaci a Synergy Vám vyplatí  Bonus k SLMsmart výzvě v hodnotě € 200.

K získání bonusu k SLMsmart Výzvě sponzoři MUSÍ do 90. dnů předložit v zákaznickém servisu formulář Výzva SLMsmart.

→ Formulář Aktivační výzvy SLMsmart

Vyzýváme každého, aby přijal 90 denní výzvu SLMsmart a zažil zdrávé hubnutí a kontrolu váhy!

Příklad: Eric má dvě skupiny po třech, které sponzoruje Aktivačním balíčkem 200CV SLMsmart. Jedna skupina třech lidí udělala aktivační objednávky  a všichni tři členové udělali další objednávky během dvou po sobě následujících měsíců. Druhá skupina udělala aktivační objednávky , ale pouze dva ze tří  členů objednali 120CV Balení do dvou měsíců a dokončili 90. denní výzvu. Eric vydělal 300€ za první skupinu, a 100€ za druhou. Bohužel se mu nepodařilo získat  SLMsmart Výzva  Bonus v hodnotě 200 € za druhou skupinu.


 Vezměte prosím v úvahu:
  • Pokud se jeden ze tří členů týmu rozhodne přerušit výzvu, může být nahrazen osobou, která není ve Vaší trojce, ale aktivovala si SLMsmart aktivační balíček. Nicméně, aby byla přidána do trojky  je třeba vyplnit formulář SLMsmart Aktivační výzva.
  • Každý jedinec, který se zapojí do této výzvy, musí mít aktivovanou program Automatického zasilání.
  • Abyste byl kvalifikován do bonusů Aktivační výzva SLMsmart musíte mít nejméně 120 CV v programu Automatického zasílání.
Neexistují žádná omezení pro tento bonus! Čím více skupin po tří zaregistrujete a udržíte v SLMsmart výzvě po celou dobu 90-ti dnů, tím víc peněz bude na Vašem bankovním účtu.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us