Kvalitat Ujištění: Výdej Materiálu


Naše výrobní závody používají systém nádob dle farmaceutického systému jakosti. Tyto nádoby jsou navrženy tak, aby se eliminovala možnost přímé a křížové kontaminace. Nádoby z nerez oceli snižují expozici a potřebu přenášet materiály z jedné nádoby do druhé, čímž se snižuje počet manipulací s našimi produkty. Po použití se všechny nádoby umývají ve speciálních umývárnách. S použitím filtrované vody umýváme každou nádobu čisticím prostředkem a oplachujeme ji čistou vodou. Čisté nádoby se přenášejí do speciálně konstruované sušárny, která je vytápěna na 140 stupňů Fahrenheita. Filtrace vzduchu přes HEPA filtr snižuje riziko kontaminace nádob při sušení.

Plnění nádob nebo míchání v nich začíná v místnosti pro výdej materiálu, kde se měří testované a schválené suroviny. Jednotlivé ingredience procházejí kuželovým mlýnem, kde se veškeré trsy prosévají sítem a vzniká jemný prášek. Kuželové mlýny se vyprázdní do trubky, která vede do sběrné nádoby. Když se všechny suroviny potřebné pro konkrétní recept naloží do sběrné nádoby, zváží se a porovnají se specifikacemi, aby se zajistilo, že bude recept kompletní. Nádoba se poté uzavře vzduchotěsným víkem, aby se do ní při transportu ve výrobním závodu nedostal prach, ani jiné částice přítomné ve vzduchu. Tím se produkt chrání nejen před kontaminací cizorodými látkami, ale i před křížovou kontaminací mezi jednotlivými produkty a zajišťuje se tak čistota našich produktů od začátku do konce.

Uzavřené nádoby se poté převezou do směšovací místnosti, kde se připevní na speciální jeřáb a směšovač. Jeřáb nádobu zvedne a směšovač nádobou opatrně otáčí, aby se vytvořila rovnoměrná směs. Nástroje ve víku nádoby pomáhají promíchávat materiál v nádobě při otáčení. Tato metoda umožňuje velmi účinné promíchání a zachovává integritu jednotlivých zrnek.

Poté, co se vyrobí produkt V3, každá šarže projde statistickým výzkumem a hotový produkt je podroben auditu inspektorů zajištění kvality (QA), při němž se kontroluje sypká hmotnost, počet láhví, utěsnění láhví a čitelnost čísel šarží. Vzorky se zasílají do laboratoří zajištění kvality, aby mohli vědci dokončit testování podle specifikací našich hotových produktů. Po dokončení všech testů podepíše pracovník zajištění kvality certifikáty o analýzách. Když hotový produkt úspěšně projde auditem dokončených produktů, QA jej uvolní k prodeji. Záznam o šarži a vzorek hotového produktu se poté uchovají pro budoucí případné použití. Pokud má zákazník dotaz ohledně své konkrétní plechovky ProArgi-9+, láhve Mistify nebo láhve PhytoLife, oddělení QA může prozkoumat příslušný uchovaný vzorek dané šarže.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us