VYSVĚTLENÍ TITLE VOLUME

Synergy WorldWide vylepšila způsob, jak se vypočítává dosažený stupeň (úroveň) a tím zrychlila Vaši cestu ke stupni Presidential Executive!

Title Volume znamená body, na jejichž základě se vypočítává dosažená úroveň.


JAK TO FUNGUJE? 
Nejdříve je nutné pochopit, že tato změna počítání se vztahuje jen na dosažený stupeň a nemá žádný vliv na to, jak se vypočítávají provize.

Dříve se dosažená úroveň počítala podle jednoho čísla – podle bodů na slabé noze (CV na slabé noze). Ovšem po novém vylepšení bude Váš stupeň vypočítaný na základě třech různých čísel.

Ukážeme každé zvlášť, abyste tomu lépe porozuměli:

1. CV na slabé noze 
Slabá noha je ta noha ve Vaší struktuře, kde je méně bodů. Silná noha je ta, kde je bodů více.

Příklad
Pravá noha = 500 CV; Levá noha = 1,000 CV
Slabá noha = 500 CV

Před změnou byl Váš stupeň počítaný pouze na základě slabé nohy. Nyní jsme však pokročili a body na slabé noze jsou pouze 1 ze 3 částí, na základě kterých je určený dosažený stupeň.

2. Body na TC 1  (CV na TC1)
CV na TC1 jsou body z Vašich osobních objednávek a z objednávek Vašich preferovaných zákazníků.

Příklad
V lednu jste měli 1 vlastní objednávku za 200 CV a 1 objednávku preferovaného zákazníka také za 200 CV. Vaše body na TC1 jsou 400 CV. 

Před změnou CV na TC1 byly započítané jen členům týmu, kteří jsou nad Vámi v struktuře. Tyto body neměly vliv na Váš dosažený stupeň. V současnosti Vaše všechny body na TC1 (před odečtením bodů za Elitní rabat) budou použité pro výpočet dosažené úrovně.


3. Body pro Elitní rabat, které byly odečtené Vámi sponzorovaným členům týmu 

Každý trh má svou vlastní Elitní úroveň – z bodů, které ji přesáhly v daném měsíci, je členům týmu vypočítaný Elitní rabat 25% (25% z sumy bodů nad Elitní úrovní). Abychom to lépe vysvětlili, použijeme 200 CV jako naši Elitní úroveň.

Všechny body na TC1, které přesáhnou 200 CV, se použijí na výpočet Elitního rabatu. 50% z bodů nad 200 CV se vrací do struktury. Zbývající CV se odečtou na vyplacení Elitního rabatu a nejsou použité pro kvalifikaci. Abychom to lépe vysvětlili, označíme odečtené body jako CV pro Elitní rabat.


Příklad
Jan udělal objednávku na 200 CV první den v měsíci. Později ve stejném měsíci jeden z jeho zákazníků objednal za 100 CV. Těchto 100 CV je rozděleno na půl. 50 CV se vrací do struktury a ukazují se tedy na TC1 společně s 200 CV z vlastní objednávky. Zbývajících 50 CV je použitých na vyplacení 25% Elitního rabatu (25% z sumy bodů nad 200 CV). 

V tomto případě, pokud jste ve struktuře nad Janem, získáte 250 CV ze zmíněných 300 CV a budou Vám připočtené na Vaši pravou nebo levou nohu podle toho, ve které je Jan umístěný. 

Pro vyčíslení této části nového výpočtu dosažených stupňů Synergy vezme VŠECHNA CV pro Elitní rabat (body, které byly použité pro zaplacení Elitního rabatu) od Vámi sponzorovaných členů týmu a použije je pro výpočet dosažené úrovně. To se týká všech Vámi sponzorovaných členů týmu bez ohledu na nohu.


Zde je několik příkladů, které přiblíží, jak to probíhá.


1. příklad

Petra má na slabé noze 1 700 CV. Na její silné noze je 3 000 CV.

Petra má 700 CV na TC1 a také má celkem 600 CV, které byly odečteny jejím sponzorovaným členům týmu pro vyplacení Elitního rabatu.

Title Volume Petry bude vypočtené následovně:

1 700 CV na slabé noze + 700 CV na TC1 + 600 CV pro Elitní rabat = 3 000 CV

Title Volume Petry je celkem 3000 CV a Petra tak dosáhla úroveň Silver. Pro výpočet provizí má její slabá noha stále 1 700 CV.


2. příklad 

Václav má na slabé noze 11 000 CV. Na jeho silné noze je 20 000 CV.

Václav má 2 500 CV na TC1 a dále má 1 500 bodů, které byly jeho sponzorovaným členům týmu odečteny pro vyplacení Elitního rabatu.

Title volume Václava bude vypočtené následovně:

11 000 CV na slabé noze + 2 500 na TC1 + 1 500 CV pro Elitní rabat = 15 000 CV

Title volume Václava je celkem 15 000 CV a získal tedy stupeň Team Managera. Pro výpočet provizí jeho slabá noha má stále 11 000 CV.


3. příklad

Martina je nová v Synergy a ještě nikoho nezapsala na žádnou nohu. Na obou nohách tak má 0 CV. Ovšem Martina se zeptala přátel a rodiny, kdo by chtěl vyzkoušet výrobky. Nakonec získala celkem 1 500 CV v jejím prvním měsíci z osobní spotřeby a z prodeje novým zákazníkům!

Martina má pouze 1 500 CV na TC1.

Title volume Martiny bude vypočtené následovně:

0 CV na slabé noze + 1 500 na TC1 + 0 CV pro Elitní rabat = 1 500 CV

Title volume Martiny je celkem 1 500 CV a Martina tak dosáhla úroveň Bronze. Pro výpočet provizí její slabá noha má stále 0 CV.


TITLE VOLUME V PULSU 

Část věnovaná Title Volume se bude zobrazovat po levé straně na hlavní stránce v Pulsu.

Tam uvidíte následující položky:

  1. Title Volume
  2. CV na TC1 
  3. CV pro Elitní Rabat 
  4. Levá noha
  5. Pravá noha 


Pomocí těchto čísel jasně uvidíte, jak se vyvíjí Váš Title Volume během měsíce.

Těšíme se, že budeme moci ocenit mnohem více z Vás za to, že budujete podnikání se Synergy s obchodními partnery a zákazníky.


Poznámka: Databáze Synergy bude aktualizovaná každé dvě tři hodiny. Prosíme o trpělivost při čekání na aktualizaci Title Volume poté, co uděláte objednávku.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us