Oznámení ohledně videa Synergy V3 produktů

Jak si určitě vzpomínáte, Synergy WorldWide slíbila bezplatnou kopii nového videa V3 výrobků pro všechny členy týmu, kteří se zúčastnili Europského Summitu v Kodani. Pracujeme na dokončení titulků a hlasových překladů v řečích pro celou Evropu. Po dokončení se DVD rozešle všem,kteří se evropského summitu zúčastnili, jak jsme slíbili. Nebojte se, nezapomněli jsme na vás. Budete mezi prvními kdo se doví,že video je připravené k odeslání.

S pozdravem,
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us